Sorgulama

Sokağa Çıkma Maske Cezasına İtirazı Dilekçesi Örneği (Word Formatı)

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle birçok ülke önlem almış, bu önlemlere uyulmaması konusunda da ülkeler, cezai işlemleri uygulamaya koymuştur. Ülkemizde de pandemi dolayısıyla alınan tedbirler bulunmaktadır. Alınan tedbirlerden muaf olan çeşitli meslek grupları vardır.

Ceza kararları ise ülkemizde şu şekildedir:

 • İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu kararlara uyulmaması durumunda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi: ‘’Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, üç bin yüz elli Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.’’ gereğince 3.150 TL para cezası
 • Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi: ‘’Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye üç yüz doksan iki Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.’’ gereğince 392 TL idari para cezası
 • İş yerlerinin kurallara uymaması durumunda iş yerini kapatma veya ruhsat iptalinin uygulanması
 • Türk Ceza Kanunu’nda Madde 195’te yer alan ‘’Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’’ hükmü gereğince, bu hükme uymayan bireylere adli ve idari işlemlerin uygulanması

Ülkemizde sokağa çıkma kısıtlamaları ve yasakları Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanmaktadır. Sokağa çıkma yasağı kapsamında, yasağa uymayan vatandaşlara idari para cezası kesilmektedir. Karantina cezası itirazı için idari para cezasının ceza tutanağının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ikamet edilen şehirdeki Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edilmelidir. Mücbir bir sebebin varlığından ötürü bu süre aşılmış ise sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde karara karşı başvuruda bulunulabilir.

HUKUKİ UYARI!

Cezaya itiraz için avukatınızdan hukuki destek almanız gerekebilir. Sitemizde yer alan itiraz dilekçesi sadece örnekten ibarettir. Cezanın iptal edileceği anlamını taşımaz.

Sokağa Çıkma Cezasına İtirazda Hangi Belgeler Gereklidir?

Sokağa çıkma yasağı cezasına itirazda bulunmak için dilekçe doldurmalı ve bu dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeleri hazırlamalısınız:

 • Para cezasının fotokopisi
 • İkametgâh
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru, bizzat, avukat veya kanuni temsilci tarafından sulh ceza mahkemesine yapılmalıdır. Başvuru dilekçesi iki nüsha olarak verilmektedir. Karantina cezası dilekçe örneği ise aşağıda yer almaktadır ve dilekçeye ek olarak çalışma belgesi, hastane randevu belgesi v.b ve Emniyet Müdürlüğü İdari Yaptırım Kararı yer almalıdır.

https://sonbilgi.net/hafta-sonu-hastaneye-gitmek-yasak-mi-refakatci-izni-nasil-alinir/

Maske Sokağa Çıkma Korona Virüs Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Aşağıda örnek bir dilekçe yer almakta olup, istediğiniz şekilde düzenleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİNE

İDARİ PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN ADI SOYADI :

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ   :

TALEP KONUSU             : Emniyet Müdürlüğünce adıma kesilen /2021 tarihli …… numaralı İdari Yaptırım Cezası Kararına itirazım ve tarafıma verilen para cezasının iptal edilmesi istiyorum.

CEZAYA İTİRAZ NEDENLERİ

…/…./2021 Tarihinde Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından bana 3.150,00 TL idari para cezası verildi. Ben verilen bu cezanın kanuna aykırı olduğunu düşünüyorum. Aşağıda nedenlerini açıklıyorum.

ÇALIŞANLAR İÇİN İTİRAZ (bu bölüm yazılabilir)

Cezanın kesildiği tarihte ben işe gidiyordum. Ekte sunduğu belgede görüleceği gibi … firmasında çalışmaktayım. Zira işyerim kısıtlama saatlerinde çalışmakta idi ve bende işe gitmekle sorumlu idim. Bu kapsamda tarafıma kesilen idari para cezası mevzuata aykırıdır. İşyerinden aldığım çalışma belgesi ektedir.

MASKE TAKMAMA İTİRAZI (maske için bu bölüm yazılabilir)

Tarafıma ‘‘maskesiz dolaşma ve ikazlara uymama’’ suçu nedeniyle ceza yazılmıştır. Ben dışarıda olduğum esnada maskemi sürekli taktım. Bu iddiaları kabul etmiyorum.Maske takmama rağmen ceza yazılması hukuka aykırıdır.                       

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA İTİRAZ (genel olarak sokağa çıkma cezası için bu bölüm sabit kalabilir)

Tarafıma uygulanan cezanın maddeleri olarak İçişleri Bakanlığınca yayımlanan bir genelge nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının hukuki gerekçesi olarak İl Özel İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. Maddeleri olduğu belirtilmektedir

Bu mevzuatta yer almakta olan yasak Anayasanın 13. Maddesi ile 15. Maddesine göre aykırı olduğunu düşünmekteyim. Yine Anayasanın 13. Maddesinde yer alan temel hak ve hürriyetlerin belli başlıklar halinde kısıtlanması ve yine Anayasanın 15. Maddesi incelendiğinde kişinin temel hak ve hürriyetlerinin kısıtlanmasının mümkün olduğu durumlardan savaş, seferberlik veya olağanüstü durumların meydana gelmesi gerektiği belirtilmektedir. Şuan yaşanan pandemi döneminin kişisel korunma ile atlatılabilen bir hastalık olması nedeniyle Anayasamızda bahsedilen koşulları sağlamamaktadır. Bu durumda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. Maddeleri ile çelişkilidir. Bu kapsamda tarafıma yazılan sokağa çıkma cezasının Anayasaya aykırı olduğunu değerlendirmekteyim.

Yukarıda anlattığım sebepler gereğince adıma kesilen idari para cezasının iptal edilmesini talep istiyorum.

SONUÇ VE İSTEM            :    Dilekçemde bahsettiğim hususların incelenerek, itirazımın kabul edilmesini ve tarafıma hukuksuzca kesilen cezanın iptal edilmesini arz ederim.   …../04/2021

Adı ve Soyadı:

İmzası:

DİLEKÇENİN EKLERİ:

 1. İşyerinden alınan çalışma belgesi (varsa)
 2. Hastane raporu veya refakatçi belgesi (varsa)
 3. Ceza tutanağı (ekleyiniz)

Maske Sokağa Çıkma Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği Word linkine tıklayarak bilgisayarınıza indirebilir, istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.

Sokağa Çıkma Yasağına Hangi Şartlarda İtiraz Edilebilir?

Sokağa çıkma yasağına itiraz edebilmeniz için belirli durumlar vardır. İtirazlarınızı bizzat, kanuni temsilci veya avukat ile yapılabilir. İtiraz için belirli durumlar ise şunlardır:

 • Kesilen ceza, usule uygun olarak kesilmemiş ise itiraz edebilirsiniz.
 • Cezanız delile dayanmıyorsa (Bu konuda içtihat bulunmamakta ve uygulaması henüz muallaktır)
 • Kesilen ceza, usule uygun olarak tebliğ edilmediyse itiraz hakkınız vardır. (Bknz: Tebligat Kanunu)
 • Ceza eğer size ait değilse itiraz edebilirsiniz. Başka bir deyişle maddi bir hata yapılmış ise itiraz hakkınız doğmaktadır.
 • Acil bir ihtiyaç için eylemde bulunduysanız.
 • İşlemiş olduğunuz fiil TCK 195’e giriyorsa itiraz edebilirsiniz.

Türk Ceza Kanunu 195: ‘’Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.‘’ Bu suç, yalnızca karantinada bulunan kişilerin, karantina şartları ve tedbirlerine uymaması durumu için düzenlenmiştir. Başka bir deyişle, hastalığa yakalanmış bir kişinin virüsü başka kişilere bulaştırması durumunda bu madde hüküm alanı bulmamaktadır.

Yukarıdakilere ek olarak, itiraz başvurunuzda idari yaptırım kararına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen deliller açık bir şekilde gösterilmelidir.

Maske Sokağa Çıkma İtirazım Haksız İse Sonuçları Ne Olur?

Haksız yere itirazda bulunmuş iseniz yargılama giderlerini ödeme yükümlülüğü sizin üzerinize kalabilir. Ayrıca karşı vekâlet ücreti dahi ödemek zorunda kalabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu