Sorgulama

Maske Cezası Ödenmezse Ne Olur? (Fazla Para Ödenir mi?)

Maske Cezası Ödenmezse Ne Olur? Ülkemizde, küresel salgından dolayı önlem amaçlı olarak tüm yurttaşlara maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bu zorunluluğa uymayan kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nu 282. maddesi gereğince 900 TL idari para cezası uygulanmaya başlanmıştı.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Madde 282: ‘’Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.’’

İdari para cezası uygulanan kişiler, maske takmama cezası hakkında birçok konuyu merak etmektedir:

 • Maske takmama cezası ödenmediğinde ne olur?
 • Maske cezası nereye ödenir?
 • Para cezasını indirimli ödemek mümkün mü?
 • Maske cezasına faiz uygulanır mı?
 • İdari para cezası internetten ödenebilir mi?
 • Maske cezası sorgulama nereden yapılır?
 • İdari para cezası taksitlendirilebilir mi?

Maske Takmama Cezası Ödenmediğinde Ne Olur?

İdari para cezası olan tutarın ödenme süresi, karar tutanağının tebliğinden itibaren bir aydır. 6183 sayılı kanunun 51. maddesinde gereğince, süresinde ödenmeyen idari para cezalarına gecikme zammı işlemektedir.

6183 Sayılı Kanun Madde 51: ‘’Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %1,6 oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.

Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez.’’

5326 sayılı kanun ile 6183 sayılı kanuna göre, idari para cezaları, yaptırım kararının kesinleşme tarihini takip eden yılın başından itibaren beş yıl içerisinde tahsil edilmez ise zamanaşımına uğramaktadır. Fakat 6183 sayılı kanunun 103. ve 104. maddelerinde zamanaşımını kesen haller ve zaman aşımını durduran haller düzenlenmiştir. Vergi Dairesi, bu düzenlemedeki yollara başvurarak cezanın zamanaşımına uğramasını engelleyebilir.

6183 Sayılı Kanun Madde 103: ‘’Aşağıdaki hallerde tahsil zamanaşımı kesilir:

 • Ödeme,
 • Haciz tatbikı,
 • Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat,
 • Ödeme emri tebliği,
 • Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi,
 • Yukardaki 5 sırada gösterilen muamelelerden her hangi birinin kefile veya yabancı şahıs ve kurumlar mümessillerine tatbikı veya bunlar tarafından yapılması,
 • İhtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma kararı verilmesi,
 • Amme alacağının teminata bağlanması,
 • Kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi,
 • İki amme idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme idaresi tarafından borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müracaat edilmesi.
 • (Ek: 25/12/2003-5035/5 md.) Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması.

Kesilmenin rasladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren zamanaşımı yeniden işlemeye başlar. Zamanaşımının bir bozma karariyle kesilmesi halinde zamanaşımı başlangıcı yeni vade gününün rasladığı; amme alacağının teminata bağlanması veya icranın kaza mercilerince durdurulması hallerinde zamanaşımı başlangıcı teminatın kalktığı ve durma süresinin sona erdiği tarihin rasladığı; takvim yılını takip eden takvim yılının ilk günüdür.’’

6183 Sayılı Kanun Madde 104: ‘’Borçlunun yabancı memlekette bulunması, hileli iflas etmesi veya terekesinin tasfiyesi dolayısiyle hakkında takibat yapılmasına imkân yoksa bu hallerin devamı müddetince zamanaşımı işlemez.

Zamanaşımı, işlememesi sebeplerinin kalktığı günün bitmesinden itibaren başlar veya durmasından evvel başlamış olan cereyanına devam eder.’’

Maske Cezası Sorgulama Nereden Yapılır?

Maske takmama cezası sorgu işlemleri e-devlet üzerinden veya interaktif vergi dairesi sisteminden yapılabilmektedir. İsterseniz şehrinizde size en yakın vergi dairesini giderek de ceza sorgulama yapabilirsiniz.

Maske Takmama Cezası Nereye Ödenir?

Maske takmama cezaları, ceza tutarı Vergi Dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenerek kayda geçmiş ise interaktif vergi dairesi sisteminde borç bilgileri bölümünde gözükmektedir. Buradaki borcunuzu banka kartınız veya kredi kartınız ile internet üzerinden ödeyebilirsiniz. Dilerseniz Mal Müdürlükleri, Belediyeler ve Vergi Dairelerine giderek de ödeme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Maske Takmama Cezasına İndirim Uygulanabilir Mi?

İdari para cezası uygulanmış olan kişiler, karar tutanağının tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içerisinde bulunulan yerdeki sulh ceza mahkemesine itiraz edebilmektedir. Eğer ceza indiriminden faydalanmak istiyorsanız, bu süreç içerisinde cezanın dörtte üçünü ödeyebilirsiniz. Diğer bir deyişle, idari para cezası dörtte bir oranında indirimli olarak ödenebilmektedir. Örneğin 900 TL olan idari para cezasının peşin ödeme indirimi 675 TL’dir. 15 günlük dava süresi geçtikten sonra ceza ödemelerinde indirim uygulanmamaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Pandemi Sürecinde Para Kazandıran 20 İş Nelerdir?

Maske Takmama Cezasını Taksitlendirebilir Miyim?

Maske takmama cezası uygulanmış kişiler, maske cezasını taksitlendirmek isteyebilmektedir.

İdari para cezası karar tutanağının tebliğinden itibaren bir (1) aylık kanuni ödeme süresi içerisinde, idari yaptırım kararını veren idareye vatandaş, taksitlendirme talebinde bulunulabilir. Talep, idare tarafından kabul edilirse, idarî para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi şartı ile bir yıl içinde 4 eşit taksit halinde ödenebilir.  Bu kapsamda yapılan taksitlendirme işlemlerinde teminat ve tecil faizi aranılmamaktadır.

İdari yaptırım kararına karşı kanun yolunun son bulması halinde, kesinleşen süreler içerisinde ödenmeyen idari para cezaları takip ve tahsil edilmek suretiyle Vergi Dairesi Müdürlüklerine gönderilmektedir. Vergi Dairesine aktarılan idari para cezaları için ise yazılı olarak ya da interaktif vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda taksitlendirme başvurusu imkânı vardır. Vergi Dairesi, cezayı, müracaat tarihinden itibaren 36 ayı aşmamak koşuluyla yıllık %15 faiz oranı uygulayarak taksitlendirebilmektedir.

Örnek taksitlendirme tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

İdari Para Cezası TutarıAylık Ödeme TutarıTaksitlendirme SüresiToplam
900 TL517,5 TL12 ay1.035 TL
900 TL49,59 TL24 ay1.190,25 TL
900 TL38,02 TL36 ay1.368,78 TL

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu