Maddi Yardım

Maddi Yardım Yapan Kuruluşlar 2023 (Zengin İş Adamları ve Vakıflar)

Maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara özel şirketler, işadamları ve devlet tarafından maddi yardım imkanları sağlanmaktadır. Bu dönemde borcu olan kişilerin borçlarının ödeme süresi erteleniyor, evi olmayıp kirada oturan kişilerin kiraları, faturaları, kredi taksitleri için zengin iş adamları, ünlü futbolcular, belediyeler, vakıflar tarafından kişiler adına maddi destekler yapılmaktadır.

Türkiye’de Hangi Alanlarda Maddi Yardım Yapılıyor?

Türkiye’de mali yardımlar genellikle ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yapılmaktadır. Yardım alan kişilerin genellikle gelir düzeyi düşük olanlar, engelliler, yaşlılar veya hastalık nedeniyle çalışamayanlar gibi dezavantajlı gruplar olduğu bilinmektedir. Ayrıca doğal afetler, çatışmalar ve benzeri durumlarda da maddi yardım ihtiyacı doğabilir.

Maddi yardımın yapıldığı alanlar şunlardır:

 • Gıda Yardımı: İhtiyaç sahibi kişilere temel gıda maddelerinin sağlanmasıdır. Gıda yardımları, hayır kurumları ve dernekler tarafından yapılır.
 • Sağlık Yardımı: Hastalık veya engellilik nedeniyle tıbbi destek alamayan kişilere sağlanan maddi yardımdır. İlaç, tedavi ve protez gibi alanlarda yardım sağlanmaktadır.
 • Eğitim Yardımı: Okul giderlerini karşılamakta güçlük çeken veya okula gidemeyen öğrencilere verilen maddi destektir. Burs, kırtasiye yardımı gibi alanlarda yardımlar yapılmaktadır.
 • Barınma Yardımı: Barınma ihtiyacı olan veya evlerindeki sağlıksız koşullar nedeniyle barınma sorunu yaşayan kişilere verilen nakdi yardımdır. Konut inşaatı, bakım ve kiralama yardımı gibi alanlarda yardım sağlanmaktadır.
 • Doğal Afet Yardımı: Sel, deprem, yangın, fırtına gibi afetlerde evini kaybeden veya zarar görenlere yapılan yardımlara nakdi yardım da dahildir.
 • Sosyal Yardım: İşsizlik, yaşlılık veya engellilik nedeniyle ihtiyaç sahibi kişilere verilen yardımı içerir. Nakit yardımları, giyim yardımları gibi alanlarda yardım sağlanmaktadır.

Bu alanların dışında farklı ihtiyaçlar için de maddi yardım yapılabilmektedir.

2023 Maddi Yardım Alma Şartları Nalerdir?

Para yardım yapan vakıf, dernek ve iş adamlarının yardım yapmak için aramış olduğu genel şartlar şunlardır:

 • Sigortalı olarak bir işte çalışmayan
 • Düzenli bir maaşı olmayan
 • Bakımlarından sorumlu olduğu kişilerin ihtiyaçları için bir geliri olmayan,
 • Engelli, ihtiyar ve kimsesi olmayan vatandaşlara maddi yardımlarda öncelik tanınmaktadır.

Bu önceliğin sağlanması için öncelikle yardıma ihtiyacı olan kişinin oturduğu mahallenin muhtarlığından fakirlik belgesini alması ve maddi yardım yapan kurum ve kuruluşlara bu belge ile başvuru yapması gerekmektedir. Devlet tarafından verilen dul ve yetim maaşı gibi sosyal yardım alan vatandaşların başvuruları öncelikli başvurular arasında yer almamaktadır.

Maddi Yardım İçin Başvuru Süreci 2023

Maddi yardım başvurusu yapmak için öncelikle bulunduğunuz il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma Vakfına başvurmanız gerekiyor. Başvuru yapacak kişinin T.C vatandaşı olması gerekiyor. Başvuru şartları arasında hane halkı gelirinin asgari ücretin 3/2 oranında düşük olması, hanede yaşayan kişiler üzerine kayıtlı gelir getiren mülk olmaması ve herhangi bir sosyal güvencenin bulunmaması yer almaktadır.

Mali yardım için başvuru süreci her kuruluş için farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak başvuru süreci şu adımlardan oluşur:

 • Kuruluşun web sitesindeki yardım talep formunu doldurun veya belirlenmiş bir başvuru formu kullanın.
 • Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz.
 • Başvuru formu ile birlikte gerekli belgeleri hazırlayın. Bu belgeler genellikle kimlik belgeleri, gelir durumunuzu gösteren belgeler, faturalar gibi belgelerdir.
 • Başvuru formunu ve belgeleri kuruluşun belirttiği adrese veya posta yolu ile gönderin.
 • Başvurunuz onaylanırsa kuruluş sizinle iletişime geçecektir.
 • Başvurunuz onaylandıktan sonra kuruluş, nasıl yardımcı olabileceğine karar vermek için sizinle görüşecektir.

Başvuru sürecinde doğru ve eksiksiz bilgi vermeniz çok önemlidir. Ayrıca kuruluş tarafından belirlenen son başvuru tarihlerini dikkate alarak başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Maddi Yardım Yapan Kurum Ve Kuruluşlar Hangileridir? 2023

Para yardımı yapan kuruluşlara başvuruda bulunmak için maddi konuda destek olmasını istediğiniz dernek, iş insanın bu yardımı yapması için öne sürdüğü koşulların detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Yardım yapan her kuruluş kendi bünyesinde verdiği maddi yardımı alacak kişi ve yardım miktarında alım şartları belirlemektedir.

Ülkemizde ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapan kurum ve kuruşlular aşağıdaki gibidir:

 • Kızılay
 • Belediyeler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 • Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD)
 • TOÇEV (Türkiye Çocuklara Eğitim Vakfı)
 • Tider (Temel İhtiyaç Derneği)
 • İş insanları maddi yardım yapan kurum ve kuruluşlardır.

Borçluya Yardım Eden Dernekler 2023

Borçlulara yardım eden dernekler, borcu olan kişilere maddi ve manevi destek sağlayan sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu dernekler kişilerin maddi durumuna göre kredi, borç, gıda yardımı, giyecek yardımı ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Borç yardımı derneklerinin temel görevi, mali zorluk içindeki insanlara yardım etmektir. Bu yardım, bireylerin borçlarını ödemelerine yardımcı olmayı, yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamayı, eğitim yardımı sağlamayı, sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı ve daha fazlasını içerir.

Türkiye’de birçok borçluya yardım eden dernek bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

 • Türk Kızılayı
 • Türkiye Diyanet Vakfı
 • İHH İnsani

Türkiye Kızılay Derneği

Kızılay yardımları, ülkemizde en önemli yardım kuruluşlarının başında yer almaktadır. Her ihtiyaca uygun yardım hizmeti sağlamaktadır. Yardımları, gıda yardımı, para yardımı, kurban eti dağıtımı v.b birçok ihtiyaç için yardımcı olmaktadır. Kızılay yardımları hakkında daha detaylı bilgi almak için Kızılay resmi internet sitesinden bilgi alabilirsiniz.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD)

Türkiye Yardım Severler Derneği ihtiyaç sahiplerine maddi yardım, eğitim, sağlık ve barınma alanlarında destek vermektedir. TYSD özellikle doğal afetlerde ve savaş bölgelerinde yaşayan insanlara yardımcı olur.

TYSD Türkiye’nin her bölgesinde faaliyet göstermektedir. Kuruluş ihtiyaç sahibi aileleri tespit eder ve onlara doğrudan yardım eder. TYSD, bağışların yanı sıra şirket ve kurumlardan da destek almaktadır. Türkiye’de mali yardım konusunda en etkin kuruluşlardan biridir ve ihtiyaç sahiplerinin doğru adresidir.

Maddi Yardim Yapan Kurum ve Kuruluslar
Türkiye’de Hangi Alanlarda Maddi Yardım Yapılıyor?

TOÇEV (Türkiye Çocuklara Eğitim Vakfı)

TOÇEV (Türkiye Çocuk Eğitim Vakfı), dezavantajlı çocukların eğitimine destek olmak amacıyla özel olarak kurulmuş bir vakıftır. TOÇEV, ihtiyaç sahibi çocuklara olduğu kadar ailelerine de eğitim alanında destek olmaktadır. Vakıf, dezavantajlı çocukların eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla maddi yardım, burs olanakları, eğitim materyali ve kitap desteği gibi faaliyetler yürütmektedir.

TOÇEV, öğrencilerin eğitimini desteklemek için farklı programlar yürütmektedir. Vakıf, özellikle okul öncesi dönemden itibaren çocukların eğitim hayatlarına katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda okul öncesi eğitim programları, eğitim materyali desteği, okul başarısı için özel ders ve öğrenciler için burs imkanları gibi hizmetler sunmaktadır.

Tider (Temel İhtiyaç Derneği)

Tider (Temel İhtiyaç Derneği), en temel ihtiyaçlardan birinin insanların kendi yetkinlik ve yeteneklerine uygun işlerde çalışması olduğu düşüncesiyle, çalışmalarına istihdam ve gelişim projelerini de ekleyerek kurulmuştur.

Tider’in yardım faaliyetleri arasında gıda, giyim, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçların karşılanması yer alıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yardımları 2023

Vakıflar genel müdürlüğü yardımları, yardıma muhtaç birçok kişi için yurt içi ve yurt dışı gıda kolileri, aşevi, muhtaç aylığı, eğitim bursu, vakıf evi gibi çeşitli ihtiyaçlar için vatandaşlara yardımcı olmaktadır. Bu yardımlardan faydalanmak için bizzat bulunduğunuz şehirdeki vakıflar bölge müdürlüğüne giderek başvuru yapılması gerekmektedir. Vakıflar genel müdürlüğü yardımları hakkında daha detaylı bilgi almak için resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Vakıflar genel müdürlüğü resmi internet sitesine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Hangileridir?

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yardım alabilmek için yardıma muhtaç kişinin bizzat kendisini başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru sonrasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından yardıma muhtaç olduğunuz kesinleşmesi sonucunda vakıfların belirlediği süre içerisinde yardıma muhtaç kişilere para yardımı yapılmaktadır. Vakıfları sadece para yardımı yapmamaktadır.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının verdiği diğer yardımlar ise şunlardır:

 • Asker ailesine maaş yardımı
 • Yetim maaşı
 • Doğum ve süt parası yardımı
 • Eğitim yardımı
 • Aşı yardımı
 • Yakacak yardımı
 • Kronik hastalığı olan kişilere elektrik yardımı,
 • Tüberküloz ve SSPE hastalarına maaş yardımı 
 • Yaşlılık maaş yardımı
 • Engelli maaş yardımı yapılmaktadır.

Belediye Yardımları

Belediye yardımları, yardıma muhtaç olan kişiler bağlı oldukları belediyelere başvuru yaparak para yardımı ve çeşitli ihtiyaçlar için erzak yardımı alabilmektedirler.

Maddi yardım Yapan Vakıflar 2023 Yılında Hangileridir?

Para yardımı yapan dernekler, ihtiyacı olan vatandaşlara hiçbir karşılık beklemeden ve istemeden maddi yardım, erzak gibi çeşitli ihtiyaçları doğrultusunda yardım etmektedirler. Derneklerden para yardımı almak için bizzat derneklere giderek başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Türkiye’de para yardımı yapan vakıflar aşağıdaki gibidir:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Maddi Yardım 2023

Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı yardıma muhtaç vatandaşlara para yardımı yapmaktadır. Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı para yardımları ise şunlardır;

Evde Bakım Maaşı: aile içerisinde bakıma muhtaç engelli vatandaşın olması veya aile dışında engellinin bakımını üstlenen kişi ya da kurumlara vatandaşlar arasında engelli bakım maaşı olarak da bilinen aylık maaş bağlamaktadır. 2023 yılında Engelli bakım maaşı 5.670 TL’dir.

Sosyal Ekonomik Destek Yardımı: SED yani sosyal ekonomik destek şartlarını karşılayan ailelere maaş yardımı yapmaktadır. Bu maaş yardımları ise şunlardır:

 • Okul öncesi eğitimi: 2.059,99 TL
 • İlköğretim öğrencileri: 3.090,00 TL
 • Orta öğretim: 3.295,99 TL
 • Orta öğretime gitmesi gerekirken okla gitmeyen çocuklar için: 2.059,99 TL
 • Yüksek Okul SED miktarı: 3.708,00 TL
 • Kuruluş bakımından ayrılan gençler için: 1.648,00 TL
SED Ödemeleri Kimlere Veriliyor?
Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemeleri

Maddi Yardım Kuruluşlarına Nasıl Ulaşılır?

Mali yardım kuruluşlarına ulaşmanın birkaç yolu vardır. Öncelikle internetten araştırma yapabilirsiniz. Bu kuruluşların web sitelerine ulaşabilir ve yardım talep formu doldurabilirsiniz.

Maddi yardım kuruluşlarına ulaşmak için bulunduğunuz il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma Vakfını arayabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Alo 183 Sosyal Destek hattını arayarak da bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca yerel belediyeler, kamu kurumları ve bazı vakıflar da yardım sunmaktadır. Bu kurumlara telefon numaralarını veya adreslerini aratarak ulaşabilirsiniz. Çevrenizdeki sivil toplum kuruluşlarına da başvurabilirsiniz. Bu kuruluşlar, yerel yardım projeleri ve kampanyaları düzenleyerek ihtiyaç sahiplerine yardım etmektedir.

Fakirlere Para Yardımı Yapan Zengin İş Adamları 2023

Maddi yardım yapan zengin iş adamları, yardıma ihtiyacı olan ve fakir kişilere birçok ihtiyaçları için yardımcı olmaktadırlar. Zengin iş adamlarından maddi yardım konusunda yardımcı olmaları için şirketlerin genel müdürlüklerine ile telefon ya da posta yolu ile iletişime geçerek maddi yardım ihtiyacında bulunabilirsiniz.

Maddi yardım yapan zengin iş adamları ve yardım miktarları aşağıdaki gibidir:

Maddi Yardım Yapan Zengin İş AdamlarıYardım Miktarı
Mustafa KOÇ1.103,41 TL
Ali DOĞRAMACI762.000 TL
Hüsnü ÖZYEĞİN675,000 TL
Ferit ŞAHENK302,000 TL
Fikret ÖZTÜRK232,000 TL
Sinan TARA231,000 TL
Tuncay ÖZİLHAN200,000 TL
Hacı BOYDAK200,000 TL
Begümhan FARALYALI160,000 TL
Ali AĞAOĞLU148,000 TL
Fakirlere Para Yardımı Yapan Zengin İş Adamları

Maddi Yardım Yapan Şirketler Hangileridir?

Para yardımı Yapan hayırseverler ve ülkemizde zengin iş adamlarının şirketleri her yıl ihtiyacı olan birçok vatandaşa yardımcı olmaktadırlar. Şirketler yardım için başvuran kişiler şirket adına kurdukları vakıflar tarafından ulaşırlar ve yardım için gerekli şartları taşıyan kişilerin farklı ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olmaktadırlar.

İhtiyaç sahiplerine Maddi yardım yapan şirketler aşağıdaki gibidir:

 • Koç Holding
 • Kıraça Holding
 • Borusan Holding
 • Sabancı Holding
 • Dedeman Holding
 • Anadolu Endüstri Holding
 • İÇDAŞ Demir- Çelik
 • Enka İnşaat
 • Yıldızlar Yatırım
 • Öztürk Yalıtım
 • Zorlu Grup
 • Aksoylar
 • Saray Halı maddi yardım yapan şirketlerdir.

En Çok Yardım Yapan Zengin İş Adamları Kimlerdir?

En çok yardım yapan zengin iş adamları, ülkemizde yardım yapan zengin iş adamlarının kimler merak edilen ve araştırılan sorular arasında yer almaktadır.

En çok yardım yapan zengin iş adamları listesi şu şekildedir:

 • Ahmet Eren
 • Ahmet Kocabıyık
 • Ahmet Said Kavurmacı
 • Ahmet Nazif Zorlu
 • Ali Doğramacı
 • Ali Nihat Gökyiğit
 • Ali Raif Dinçkök
 • Armağan Metin İlci
 • Avni Çelik
 • Berat Ösen
 • Begümhan Doğan Faralyalı
 • Davut Doğan
 • Burak Kızılhan
 • Ekrem Akyiğit
 • Erdem Çenetsiz
 • Erden Timur
 • Erol Bilecik
 • Fevzi Keskinoğlu
 • Feyyaz – Alev Berker
 • Firuzhan Kanatlı
 • Fikret Öztürk
 • Hacı Boydak
 • Hayrettin Çaycı
 • Hüsnü Özyeğin
 • İbrahim Çeçen
 • İbrahim Erdemoğlu
 • İdil Yiğitbaşı
 • Mehmet Ali Aydınlar
 • İpek Ilıcak Kayaalp
 • Mustafa Koç
 • Murat Dedeman
 • Muzaffer Çilek
 • Necati Kurmel
 • Nafi Güral
 • Öner Hekim
 • Sadettin Saran
 • Sedat Özgür
 • Serdal Akyürek
 • Serhat Alpagut
 • Sinan Tara
 • Şerife İnci Eren
 • Şerafettin Memiş
 • Şenol Şankaya
 • Tuncay Özilhan
 • Zeki Yurtbay en çok yardım yapan zengin iş adamlarıdır.
Maddi Yardım Yapan İş Adamları
Maddi Yardım Yapan Dernekler ve Vakıflar Hangileridir?

Maddi Yardım Yapan Ünlüler Hangileridir?

Maddi yardım yapan ünlüler, kendilerine ulaşan ihtiyaç sahiplerine para, erzak, barınma gibi çeşitli ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olmaktadırlar. Bu yardımlar dışında bazı öğrencilere eğitimlerinde yardımcı olmak için eğitim bursları da vermektedirler.

Maddi yardım yapan ünlüler aşağıdaki gibidir:

 • Müge Anlı
 • Haluk Levent
 • Acun Ilıcalı
 • Seda Sayan
 • Fatih Terim
 • Erol Bilecik
 • Ali Koç
 • Esra Erol
 • Ahmet Eren
 • Adnan Polat
 • Mehmet Ali Aydınlar
 • Şenol Şenkaya

Yukarıda ismi geçen ünlüler ve iş adamlarına kendi sosyal medya hesaplarından ya da iş birliği yaptığı dernek ve vakıflarla iletişime geçerek yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Para yardımı yapan futbolcular ve Telefon Numarası

Maddi yardımda bulunan Türk futbolcuların güncel listesi şöyle:

 • Burak Yılmaz
 • Emre Belezoğlu
 • Arda Turan
 • Eray İşcan
 • Cenk Tosun
 • Ertuğrul Taşkıran
 • Gökhan Töre
 • Mehmet Topal
 • Nuri Şahin
 • Mesut Özil
 • Neymar
 • Olcay Şahan
 • Tolga Zengin
 • Umut Bulut
 • Volkan Demirel
 • Zinedine Zidane maddi yardımda bulunna Tük ve Yabancı futbolculardır.

Maddi yardımda bulunan oyuncuların telefon numaraları hakkında bilgileri sosyal medya üzerinden menajerlerine ulaşarak bulabilirsiniz.

Belediyeden Yardım Parası Nasıl Alınır?

Yoksul ve dar gelirli aileler bağlı oldukları il ve ilçelerdeki belediyeye şahsen gidip başvuru yaparak belediyenin para yardımı, yakacak yardımı, eşya yardımı vb. yardımlarına başvurabiliyorlar.

Muhtarlıktan Nasıl Yardım Alabilirim?

İhtiyaç sahibi aileler ikametgahlarının bulundukları bölgede ki muhtarlıklara giderek ihtiyaçlarını belirterek başvuru dilekçesi veya yardım başvuru formu doldurabilirler.

En Yardımsever Ünlülere Nasıl Ulaşırım?

Yardım sever ve sosyal yardım yapan ünlülere sosyal medya üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Daha Fazla Göster

3 Yorum

 1. Tüm Türkiye’ye genelinde ve yurt dışında yaşayan insanların da tüm hayırsever işadamı larimizdan ünlü şarkıcı lardan futbolcu lardan bağış yapmak isteyen lere de sesimizi duyun sesimizi duyurmak amacıyla Muğla Milas ilçesinde oturmaktayım acilen bağış yapmak isteyen lere de evimiz kirada oturuyorum kira bedeli veriyorum hera’yı geçim kaynakları m vardır biraz da olsun bankalara borcum var dir Allah razı içinde gönüllü olarak maddi yardım larinizi bekliyor um ismim Şerafettin aşıcı engelli yim çalışamıyorum

 2. Merhabalar çok zor durumda olan okadar insan varki ALLAH hepimize yardım etsin inşallah benimde ihtiyacım var hemde çok 2 aydır kiramı ödeyemedim belediyeye baş vurdum sonuç alamadım buraya bilmiyorum sonumuz ne oalacak ümitim yok ama buradan yardım edenler varmı bilmiyorum mahmut güler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklam engelleyicinizi kapatarak giriş yapabilirsiniz.