Gündem

Kooperatif ve Birliklere Yüzde 75 Hibe Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Fikir Projesi” çerçevesinde tarım ve hayvancılık konusunda faaliyette bulunan kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği sağlayacak.

Fikir Projesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla kadın, engelli ve genç çiftçilere öncelik verileceği “Fikir Projesi” çerçevesinde tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetinde bulunan tüm kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği sağlayacak.

Kocaeli’de faaliyet gösteren kooperatif ve birlikler ile üye çiftçilere, hazırlayacakları fikir projelerinin kabul görmesi halinde, nüfus ve hizmet alanları dikkate alınarak mali ve teknik imkanlar çerçevesinde hibe desteği verilecek. Hibe desteği çerçevesinde sunulacak fikir projeleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından hibe başvuru uygunluğu ve öncelik sağlanacak kriterler esas alınarak değerlendirilecek. Komisyon, desteklenecek proje sayısının iki katı kadar proje belirleyecek. Hibe desteği tüzel kişiliği olan kooperatifler ile birliklere verilecek ve sunulan fikir projesinin hibe programına uygunluğu esas alınacak. Her tüzel kişi en fazla bir fikir projesi ile başvuru yapabilecek. Başvuru sahibi tüzel kişi yasal ortakları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışıyor olmaması gerekiyor.

Tarım Destekleri

Büyükşehir Belediyesi tarım alanında fide, meyve fidanı, yem bitkisi tohumu, yerel tohum, yumru, üretim materyalleri, gübre, sera yapımı ve malzemeleri, aletekipman, mekanizasyon, tarımsal sulama, tarım makineleri ile alternatif ürün ve üretim faaliyetleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik faaliyetleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyici faaliyetleri, bitkisel üretimde kullanılan tuzakları, ilaçları ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar, organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon, tarımsal tesis küçük onarım ve sözleşmeli üretim desteği konularında, kooperatif ve birliklere hibe desteği sağlayacak.

Hayvansal Üretim Desteği

Hayvansal üretim desteği çerçevesinde ise tüm tarım ve hayvancılık üretim yöntemlerinde verimliliği ve kaliteyi yükseltmek amacıyla büyükbaş, küçükbaş, ipek böcekciliği, kanatlı hayvan, arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği, damızlık hayvan, yem ve katkı maddesi, taşınır, taşınmaz desteklemeleri, hayvan ve hayvansal üretim için kullanılan her türlü mal, malzeme ile mekanizasyon, alet ve ekipman, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyici faaliyetleri ilgili bakanlıkların görev ve yetki sınırları haricinde kalan ve ilgili bakanlıklarca yapılması zorunlu olmayan her türlü ilaç, vitamin, yem katkı maddesi, probiyotik, su ürünleri ile ilgili yetiştiricilik ve avlanma malzeme ve ekipman malzemesi alımı, organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon, tarımsal tesis küçük onarım ve sözleşmeli üretim desteği verilecek.

Hibe Başvuru Uygunluğu

Hibe desteği tüzel kişiliği olan kooperatifler ve birliklere verilecek ve sunulan fikir projesinin hibe programına uygunluğu esas alınacak. Her tüzel kişi en fazla 1 fikir projesi ile başvuru yapabilecek. Başvuru sahibi tüzel kişi yasal ortakları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışıyor olmaması gerekiyor.

Başvuruda Aranan Öncelik Kriterler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destek Yönetmeliği kapsamında, hibe desteği başvurularında, kooperatif ve birlik üyelerinin genç çiftçi (41 yaşından gün almamış olmak), kadın ve engelli (yüzde 40 ve üzeri engelli raporlu) olan üyelerin toplam oranının yüzde 50’nin üzerinde olması, öncelik tanınacak kriterler arasında yer alıyor. Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu ile vergi levhası sunmaları gerekiyor. Sunulan son 3 yıllık mali bilançosunun 2 yılında vergi öncesi zarar (eksi mali bilanço) görünmemesi, üyeler arasında tarımsal üretime dair eğitim, diploma, sertifika gibi belge sahibi olunması, Bakanlık kayıt sistemine dahil olmayıp yerinde ikamet etmek suretiyle, gerek arazi sahipliği gerekse kiralama yoluyla bilfiil tarımsal faaliyete iştigal eden üreticilerle bir araya gelerek kurulan kooperatifler ve birlikler, hibe desteğinden faydalanmak isteyen tarımsal üretim yapan tüm kooperatif ve birlik üyesi çiftçilerin, Bakanlık Üretici Kayıt Sistemine 3 yıldan fazla süredir kayıtlı olması, sunulan Fikir Projesinin sürdürülebilirliği, başvuru sahibinin varsa geçmişte yürüttükleri projeler ve proje yürütmede başarıları, başvuru sahibinin son 3 yılda yararlandığı kamu destekleri, yatırım yerinin mülkiyeti kooperatif veya birliğe ya da yatırım yapılacak alanın mülkiyetinin kooperatif üyelerine ait olması ve yatırım yerinin icralı ya da davalı olmaması kriteri aranıyor.

Başvuru Belgeleri

Destek programına başvurularda, tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi ve faaliyet belgesi, tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran kooperatif ve birlikler, idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı, adli sicil kaydı belgesi (tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için) ve tüzel kişilerde yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri belgeleri istenecek. Belirlenen kriterleri ve şartları taşıyan birlik ve kooperatif üyesi çiftçiler ile yönetim kurulu üyeleri, projelerini, bugün itibarı ile İzmit fuar içinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne teslim edebilecek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu