Sağlık

Günlük Rapor Parası Ne Kadar? 2023 Yılı 8500 TL’ye Göre Hesaplama!

1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 20,30 ve 45 günlük rapor parası ne kadar 2023 yılında Rapor Parası Hesaplama ve Sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını içeriğimizde detaylandırdık.

Rapor Parası Ne Kadar? 2023

2023 yılında asgari ücret tutarı 8500 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda Halk arasında rapor parası olarak da bilinen geçici iş görmezlik ödeneği, 2023 yılında prim kazancı asgari ücrete kadar olan işçiye ayakta tedavilerinde 144.50 TL, yatarak tedaviler de günde 108.42 TL‘dir.

Rapor Parası Ne Kadar Yatar?

Hastalık halinde ödenecek geçici iş görmezlik ödeneği yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı kadar (%50 oranında), ayakta tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisi (3/2) kadar verilmektedir.

Rapor Parası Ne Kadar Sürede Yatar?

İş kazası, iş hastalığı veya analık durumu nedeniyle iş göremezlik raporu almaya hak kazanan çalışanlar, işverenin SGK’ ya bildirdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde PTT tarafından çalışanların hesabına yatırılır. Bu ücret, hesaba yatırıldıktan sonra 2 ay içinde alınmalıdır.

4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Sorgulama e-Devlet

4A/4B iş göremezlik ödemesi görme adımları e-Devlet üzerinden şu şekildedir:

 • e-Devlet giriş sayfasında kimliğinizi doğrulayın.
 • Açılan e-Devlet ana sayfasında en üstte bulunan arama çubuğuna basarak ilgili alana “4A/4B İş göremezlik Ödemesi Görme” yazarak sonraki adıma geçmek için devam butonuna basınız.
 • Açılan sayfa Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olmakla birlikte sayfada “Ödemeler” ve “Raporlar” olarak iki başlık bulunmaktadır.
 • “Ödemeler” başlığına basarak rapordan dolayı SGK tarafından alınacak veya alınan ödemeleri görebilirsiniz.
 • “Raporlar” başlığına basarak SGK iş görmezlik raporunuza ulaşabilirsiniz.
4A ve 4B Isgormezlik Odemesi Gorme
4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Sorgulama e-Devlet

Rapor Parası Alabilme Şartları Nelerdir? 20233

Bir işçinin rapor parası alabilmesi için aranna şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Dinlenme süresi tarihinde sigorta sona ermiyorsa rapor parası alabilir.
 • İş göremezliğin başlamasından önceki 1 yıl içinde en az 90 günlük kısa vadeli sigorta primi bildirimi yapılmış olması gerekmektedir.
 • Raporun geçerliliği, raporun doğru şekilde düzenlenmesi aranan şartlar arasındadır.
 • Kurumun yetkilendirdiği hekim veya sağlık kurulundan istirahat raporunun alınmış olması gerekmektedir.

Günlük Rapor Parası Hesaplama 2023

Rapor parasını hesaplamak için önce üç aylık brüt gelir eklenir. Son üç aylık ikramiye günleri eklendikten sonra, rapor edilen gün sayısından 2 çıkarılır. Bunun sebebi rapor parasının ilk iki gün verilmemesidir. İlk çeyreğin brüt geliri, son çeyreğin prim gününe bölünür. Sonuç daha sonra rapor edilen gün sayısı ile çarpılır. Bu sonuç ayakta tedavi ise 2 ile çarpılır ve 3’e bölünür. Bu işlemler sonucunda günlük rapor para ücreti belirlenir.

Rapor parasını hesaplamak için önce üç aylık brüt gelir eklenir. Son üç aylık ikramiye günleri toplandıktan sonra, rapor edilen gün sayısından 2 çıkarılır. Bunun nedeni ilk iki gün rapor parasının verilmemesidir. İlk çeyreğin brüt geliri, son çeyreğin prim gününe bölünür. Daha sonra sonuç, rapor edilen gün sayısı ile çarpılır. Bu sonuç ayakta tedavi ise 2 ile çarpılır ve üçe bölünür. Bu işlemlerin sonucunda günlük rapor parası ücreti belirlenmektedir.

Rapor SüresiRapor Parası
1 ve 2 günSGK tarafından ödeme yapılmamaktadır.
3 gün222,40 TL
4 gün444,80 TL
5 gün667,20 TL
7 gün1.112 TL
9 gün1.556,80 TL
10 gün1.779,20 TL
12 gün2.224 TL
14 gün2.668,80 TL
15 gün2.891,20 TL
20 gün4.003,20 TL
30 gün6.227,20 TL
45 gün9.563,20 TL
Rapor Parası Hesaplama

3 günlük rapor parası ne kadar? 2023

3 günlük rapor parası 2023 yılında 667,20 TL olarak ödenecektir

Rapor parası hesaplaması ise aşağıdaki gibidir:

 • Brüt ücret 10.008 TL’dir.
 • Brüt ücreti günlük ücrete böldüğümüzde 10.008 TL /30=333,60 TL olmaktadır.
 • Kişinin alacağı 1 günlük brüt ücret ise 333,60 TL*1=333,60 TL’dir.
 • SGK kişiye raporun 3/2’sini vermektedir. 333,60 TL x 2/3= 222,4 TL’dir.
 • Tedavisini ayakta gören hastaların 1 gün için alacağı ücret 222,40 TL‘dir.

4 günlük rapor parası ne kadar? 2023

4 gün raporu olan bir kişinin alacğaı ücret 444,80 TL‘dir. Hesaplaması ise aşağıdaki gibidir:

 • Brüt ücret: 10.008 TL
 • 10.008 TL /30=333,60 TL
 • Günlük ücrete göre 333,60 TL x 2= 667,20 TL
 • 667,20 TL x 2/3= 444,80 TL‘dir.

5 Günlük Rapor Parası Ne Kadar? 2023

5 günlük rapor parası 2023 yılında 667,20 TL olarak ödenecektir

5 günlük rapor parası hesaplaması ise aşağıdaki gibidir:

 • Brüt ücret 10.008 TL’dir.
 • Brüt ücreti günlük ücrete böldüğümüzde 10.008 TL /30=333,60 TL olmaktadır.
 • Kişinin alacağı 3 günlük brüt ücret ise 333,60 TL*3=1.000,80 TL’dir.
 • SGK kişiye raporun 3/2’sini vermektedir. 1.000,80 TL x 2/3= 667,20 TL’dir.
 • Tedavisini ayakta gören hastaların 5 gün için alacağı ücret 667,20 TL‘dir.

7 Günlük Rapor Parası Ne Kadar? 2023

7 günlük rapor parası 1.112 TL’dir

7 iş günü için rapor hesaplaması şu şekilde yapılmaktadır:

 • Brüt ücret 10.008TL’dir.
 • Brüt ücreti günlük ücrete böldüğümüzde 10.008 TL /30=333,60 TL olmaktadır.
 • Kişinin alacağı 5 günlük brüt ücret ise 333,60 TL*5=1.668 TL’dir.
 • SGK kişiye raporun 3/2’sini vermektedir. 1.668 TL x 2/3=1.112 TL’dir.
 • Tedavisini ayakta gören hastaların 5 gün için alacağı ücret 1.112 TL‘dir.

9 Günlük Rapor Parası Hesaplama 2023

9 günlük rapor ücreti SGK tarafından 7 gün olarak verilmektedir.

6 iş günü için rapor hesaplaması şu şekilde yapılmaktadır:

 • Brüt ücret: 10.008 TL
 • 10.008 TL /30=333,60 TL
 • Günlük ücrete göre 333,60 TL x 7= 2.335,2 TL
 • 2.335,20 x 2/3= 1.556,80 TL‘dir.

10 Günlük Rapor Parası Hesaplaması 2023

2023 yılında 10 gün iş görmezlik ödeneği alacak bir hastanın rapor parası hesaplaması yapılırken brüt asgari ücret üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır. 2023 yılında brüt asgari ücret 10.008 TL olduğundan 10.008/30 = 333,60 TL iş görmezlik ödeneğine esas günlük kazanç bulunur. İş görmezlik ödeneğinde ilk 2 gün SGK tarafından karşılanmadığından ilk 2 gün için iş göremezlik parası alınmaz. Geriye kalan 8 gün için rapor parası hesaplanır.

10 gülük rapor parası hesaplaması aşağıdaki gibi yapılmaktadır:

 • Brüt ücret: 10.008 TL
 • 10.008 TL /30= 333,60 TL
 • Günlük ücrete göre 333,60 TL x 8= 2.668,80 TL
 • 2.668,80 TL x 2/3= 1.779,20 TL 10 günlük rapor alan bir kişiye 8 günlük ödenecek olan iş görmezlik ödeneğidir.

14 Günlük Rapor Parası Hesaplama 2023

14 günlük rapor ücreti SGK tarafından 2.668,80 TL ödeme yapılmaktadır. 14 günlük iş görmezlik ödeneğinde 2 gün kesildiğinde hastalar 12 günlük rapor parası almaktadır. Yatarak ve ayakta tedavilerde ücret değişiklik göstermektedir.

20 Günlük Rapor Parası Hesaplama 2023

Hasta olması nedeni ile 20 gün raporu olan bir kişiye SGK tarafından 18 günlük ödeme yapılmaktadır.

 • Brüt ücret: 10.008 TL
 • 6.471 TL/30 = 333,60 TL
 • Günlük ücrete göre 333,60 TL x 18= 6.004,80 TL
 • 6.004,80 TL x 2/3= 4.003,20 TL 10 günlük rapor alan bir kişiye 8 günlük ödenecek olan iş görmezlik ödeneğidir.

Rapor Parası Nereden Alınır?

Rapor parası almak için öncelikle işverenin raporu alması ve işveren tarafından alınan raporu 5 gün içerisinde e-rapor sistemine girmesi gerekmektedir. SGK yetkilileri raporu inceliyor ve onaylıyor. Onaylandıktan sonra rapor parası PTT şubelerine ödeme talimatı veriliyor ve rapor parası PTT aracılığıyla ödeniyor.

Özel Hastane Doğum Ücretleri 2023 Sezeryan ve normal doğum ücreti ne kadar detaylandırdık.
Lazer Göz Çizdirme Fiyatları Ne Kadar? 2023 Güncel liste için içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Geçici iş Göremezlik Ödemeleri Nereden Yapılmaktadır?

Geçici iş göremezlik ödenekleri anlaşmalı banka şubeleri aracılığı ile ve PTT şubelerinden yapılmaktadır.

Rapor Parası Ne Kadar Sürede Ödenir?

Rapor parası, işveren tarafından ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde işlem yapıldıktan sonra belirli bir süre içinde ödenir.

Rapor Parası Almak İçin Başvuru Süresi Var mı?

Rapor parası almak için belirli bir başvuru süresi yoktur. Ancak rapor süresi dolmadan önce işverene raporun bildirilmesi önemlidir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğimin Bankaya Aktarılıp Aktarılmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne sahip sigortalılar “İş Göremezlik Ödeme” durumlarını ve ödenen miktarı, https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme linkine tıklayarak sorgulayabilirler.

Geçici iş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Nasıl Müracaat Edilir?

4/a sigortasına tabi sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneği ile ilgili işlemleri e-ödeme programı ile elektronik ortamda yapılmaktadır.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklam engelleyicinizi kapatarak giriş yapabilirsiniz.